Skip to content

XXI век

XXI век. Када говоримо о новијој српској историји, онда мислимо на скуп времена прошлих догађаја, смештених у XXI веку. Реч је о врло кратком историјском периоду. Он на врло буран и упечатљив начин одсликава снажне историјске догађаје у којима партиципирају Срби инкорпорирани у светску историјску позорницу.

XXI век означава историјске догађаје који су одсликани на врло специфичан начин, не само од стране домаћих и страних историчара, него и од стране једне међународне, више политичке него правне иснтитуције, а то је Хашки трибунал. Назначени период српске историје приказан је и одсликан у пресудама Хашког трибунала. Он је последњи филтер, кроз који су западне силе филтрирале најновију српску историју