Skip to content

Средњовековна утврђења

Средњовековна утврђења!

Географски положај Централног Балкана одувек је представљао простор где су се сусретале различити народи и културе. На том простору су се укрштали трговачки путеви и кретали војни одреди на освајачким походима. Одбрана територије народа који су на овом простору живели и контрола путева били су од кључног значаја. Сведочанство тога предствљају трагови утврђења који осликавају развој европске војне архитектуре на овим просторима. Римска освајања, која су била пре свега обележена успостављањем границе царства на Дунаву, оставила су за собом велики број утврђења, од пространих легијских логора до мањих каштела и кула. Тек након поновног успостављања византијске власти на овом простору, почиње обнова старих, а потом и изградња нових утврђења. Прва средњовековна утврђења су скромније грађена и заузимала су мање простора од античких, а представљала су покушај да се на овим просторима одржи византијска власт.