Skip to content

Српске светиње

Српске светиње су систематизован приказ верских и историјских објекта који су у различитим историјским периодима, стваране, девастиране и поново обнављане.

Србија је земља која чува изузетно вредне споменике у виду манастира и цркава.

У средњем веку, у већини европских земаља црква је представљала центар духовне и културне делатности, те су и српски манастири убрзо постали важни центри образовања и културе. У најтежим временима средњевековни српски манастири представљали су чуваре националног идентитета српског народа.

Србији има више од две стотине манастира. Њихов духовни, историјски и културни значај препознат је и од стране међународних организација, између осталог и Унеска. Чак 54 манастира су проглашена споменицима културе, а неколико средњевековних српских светиња заштићене су на међународном нивоу. Тако су се на Унесковој листи светске културне баштине нашли: Стари Рас са Сопоћанима, манастир Студеница и средњевековни српски манастири на Косову и Метохији – Дечани, Грачаница, Пећка патријаршија и Богородица Љевишка.

Српске светиње!