Skip to content

Срби у османској, аутстријској и руској империји

Срби у османској, аустријској и руској империји!

Делови територије данашње Србије су били у саставу Османског царства у периоду од XV до XX века.

У састав Османског царства су најпре, почетком 15. века, укључени југоисточни делови данашње Србије (околина Ниша). Затим, средином 15. века (1459. године), цело подручје Српске деспотовине. И на крају између 1521. и 1552. године и цело подручје данашње Војводине.

Од краја 17. века, у северним деловима данашње Србије (Бачка, западни Срем) османску ће власт заменити хабзбуршка. Она ће се између 1718. и 1739. проширити и на друге делове територије данашње Србије (источни Срем, Банат, Мачву, Шумадију, Браничево, Тимочку Крајину).

После 1739. године, граница османског и хабзбуршког домена се налази на Сави и Дунаву.

Сваки рат који су Аустрија или Русија водиле против Турске будио је наду код Срба за ослобођењем, те су стога они редовно стајали на страну тих држава.

У три наврата је српски народ одушевљено дочекивао аустријску војску као ослободилачку 1688–1690, 1717–1739 и 1788–1791 и прихватао се оружја попуњавајући веома проређене редове аустријске војске. Нажалост то се сваки пут завршавало кобно и са великом несрећом. Штавише, Аустријанци су на Србе и Србију увек гледали као на колонију коју треба освојити.

Срби у османској, аустријској и руској империји!