Skip to content

Средњи век

Средњи век обухвата историјски период од V до XV века. Ово раздобље у историји људског друштва и културе представља заокружену целину. То је раздобље почело падом Западног римског царства и окончало се ренесансом и раздобљем великих географских открића. За крај средњег века често се узима 1500. година, мада о овоме не постоји општа сагласност. Зависно од контекста, за датумски крај средњег века понекад се узимају догађаји као што су прво путовање Кристифора Колумба 1492. Такође се узима и пад Цариграда у турске руке 1453. или протестантска реформација 1517. године.

Позни средњи век обележиле су тешкоће и несреће, међу којима су били глад, куга и ратови. To је све утицало на значајно смањење броја становника западне Европе; између 1347. и 1350. црна смрт однела је животе око једне трећине Европљана.

У средњем веку, између осталог, први пут се користи и термин витез који се односио на опремљеног наоружаног војника. Изворно, витезови су били ратници на коњима, али се титула касније почиње везивати за племство и социјални статус, понајвише због цене опреме за коњаника.

Витештво је у Србији било дубоко укорењено као део богате ратничке традиције, а српски витезови сматрани врхунским ратницима са са најубојитијом опремом. Ратници за које су вера, породица и отаџбина били светиња и код којих је био изражен и висок степен етичких кодекса и начела, својствених Христовим војницима, како су их називали.